FARDNEGAR  OFFICE  MACHINES  SERVICES


 

فهرست الفبايي اصطلاحات و واژگان تخصصي دستگاه فتوكپي شارپ

 

 Automatic Document Feeder  - ADF

تغذيه‌كننده اتوماتيك سند وسيله‌اي است كه گروهي از نسخه‌هاي اصلي را نگهداري كرده و بصورت اتوماتيك آنها را به منظور اسكن/كپي بر روي شيشه نور‌دهنده ارسال مي‌كند. 

 Automatic Exposure Control

عملكرد كنترل اتوماتيك نوردهي، بصورت اتوماتيك ميزان نور مورد نياز براي تابيدن بر روي نسخه اصلي را تنظيم مي‌كند. (بعنوان مثال: بر روي كاغذهاي رنگي يا نسخه‌هاي اصلي با كيفيت پايين)

  Automatic Power Save Mode

با گذشتن 90 ثانيه از عدم انجام كپي، دو حالت Power Off و Sleep Mode براي كاربر ايجاد مي‌شود.

 Automatic Start

شروع اتوماتيك به كاربر اين امكان را مي‌دهد كه دستورات/عمليات كپي را در زمان warm up وارد كند. پس از اينكه warm up كامل شد، عمل كپي كردن بصورت اتوماتيك انجام مي‌گردد. 

   Black and White Reverse

نواحي تيره و روشن را به منظور ايجاد تصاوير سايه روشن تغيير مي‌دهد.

  Cartridge Exchange Program

فتوكپي‌هاي شارپ داراي سيستم كارتريجي هستند كه به آساني قابل تعويض مي‌باشد.

  Continuous Copier

قابليت انجام كپي‌هاي متوالي بدون اينكه كاربر پس از انجام هر كپي مجبور به فشار دادن دكمه Start باشد. تعداد كپي‌هاي متوالي در مدل هاي مختلف متفاوت است. 

 Continuous Mode

اين عملكرد دستگاه فتوكپي را قادر مي‌سازد كه تا زماني كه كاغذهاي موجود در دستگاه به پايان مي‌رسد به عمل كپي گرفتن ادامه دهد.

 Copy Size

ميزان حداكثر و حداقل محدوده كپي و اندازه كاغذي كه دستگاه كپي مي‌تواند مورد استفاده قرار دهد.

 CPM

‍Copies Per Minute تعداد كپي در هر دقيقه

 Developer

جسمي كه تونر را در واحد دولوپر نگهداري مي‌كند. با ايجاد اصطكاك دولوپر، ذرات تونر داراي بار منفي مي‌شوند كه باعث جذب شدن توسط درام دراي بار مثبت مي‌شوند.

 Development

پروسه‌اي كه ضمن آن تونر بر تصوير روي درام هادي نور بكار‌ برده مي‌شود.

 Development System

امروزه دو نوع development system در دستگاههاي فتوكپي شخصي/روميزي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. Dual Component كه در آن از برس مغناطيسي استفاده مي‌شود (شارپ) و Mono Component كه در آن از يك چرخنده مغناطيسي استفاده مي‌شود.

 Digital Copier

دستگاه فتوكپي ديجيتال رديفي از sensorها را كه تصوير سند را اسكن مي كنند، مورد استفاده قرار داده و آن را براي پروسه ديجيتال آماده مي‌كند.

Drum

درام قلب يك دستگاه كپي مي‌باشد كه تصوير بر روي آن شكل مي‌گيرد. شامل يك هسته آلومنيومي با چندين لايه از ماده حساس به ذرات باردار و نور مانند سلنيوم يا يك ماده با ساختار آلي مي‌باشد. شارپ تنها از ماده داراي ساختار آلي كه حافظ محيط زيست است، استفاده مي‌كند.

 Dual Page Copy

بصورت اتوماتيك از دو صفحه روبروي هم صحافي‌شده كپي مي‌گيرد.

 Edge / Center Erase

نواحي اطراف لبه خارجي سند را پاك مي‌كند كه براي كپي گرفتن از كتاب مفيد است.

 Electronic Storing E-Store

ٍذخيره الكترونيكي به شما اين امكان را مي‌دهد كه گروه اسناد كامل‌شده را بدون واحد حجيم منظم‌كننده، بطور ساده‌تر فراهم كنيد. Offset Stacking هر گروه كامل پرينت‌ها يا كپي‌ها را با سيني اسناد داخلي جدا مي‌كند. 

 Energy Save Mode

اين ويژگي صرفه‌جويي در مصرف انرژي كه پس از انجام كپي و اتمام زمان Preset، دستگاه كپي بصورت اتوماتيك در وضعيت standby قرار مي‌گيرد، باعث مي‌شود كه براي انجام كپي بعدي نياز به زمان warm-up مجدد نباشد.

 Enlargement

قابليت افزايش اندازه تصوير نسخه اصلي بر روي نسخه كپي‌شده.

Fiber Optics

Fiber Optics كه لايه‌هاي فيبري Lucite به‌هم‌فشرده مي‌باشد و براي تشكيل تصوير نور را به درام منتقل مي‌كند، در برخي از دستگاههاي فتوكپي بكار‌برده‌مي‌شود. Optic هاي فيبري نسبت به لنزهاي اپتيكال ارزانتر بوده و ساده‌تر توليد مي‌شوند.

 First Copy Time

زمان مورد نياز از هنگام فشار دكمه Start تا وقتي كه اولين كپي به سيني خروجي مي‌رسد. 

 Fusing

پروسه‌اي كه براي چسباندن دائمي ذرات تونر به كاغذ كپي انجام مي‌گيرد.عموماً گرما و فشار ايجاد شده بوسيله يك لامپ گرم‌شده داخل دو roller انجام مي گيرد.

  Graphical Device Interface (GDI

به دستگاه كپي اين امكان را مي‌دهد كه بعنوان پرينتر عمل كند.

 Graphical Device Interface (GDI)

به دستگاه كپي اين امكان را مي‌دهد كه بعنوان پرينتر عمل كند.

 Manual / Multi Bypass

به كاربر امكان مي‌دهد كه بدون تعويض سيني‌ها يا كاست‌هاي كاغذ، بر روي دو گروه كاغذ متفاوت كپي بگيرد. براي عمل كپي دورو نيز بكار برده مي‌شود.

 Manual Bypass

به كاربر امكان مي‌دهد كه بدون تعويض سيني‌ها يا كاست‌هاي كاغذ بر روي دو گروه كاغذ متفاوت عمل كپي را انجام دهد. براي عمل كپي دوطرفه نيز بكار برده مي‌شود.

 Margin Shift

تصاوير را به سمت راست يا چپ منتقل مي‌كند تا امكان تا‌كردن يا پانچ وجود‌داشته‌باشد. 

Maximum Copy Size

بزرگترين اندازه كاغذي كه مي‌تواند از دستگاه عبور كند.

 Maximum Original size

بزرگترين سند اصلي كه مي‌توان براي انجام كپي بر روي شيشه قرار‌داد.

 Moving

platen با حمل سند از يك طرف به طرف ديگر روي opticها جابجا مي‌شود. دستگاههايي با platen متحرك معمولاً سرعت كمتر از 20 كپي در دقيقه دارند.

 Multi-Copy

بيشترين ميزان كپي از يك نسخه اصلي كه دستگاه فتوكپي مي‌تواند براي انجام آن برنامه‌ريزي شود. اين قابليت در مدلهاي مختلف متفاوت است.

  Multi-Copy Speed

تعداد كپي‌هايي كه پس از خروج اولين كپي در هر دقيقه از يك نسخه اصلي انجام مي‌گيرد. اين مورد به حداكثر سرعت خروجي دستگاه نيز اطلاق مي‌شود.

  Optics

لنزها و آينه‌ها اجزاي يك دستگاه فتوكپي آنالوگ هستند كه تصوير اسكن‌شده را از شيشه به درام هادي تصوير منتقل مي‌كنند. آينه‌ها نور را پس از گذشتن از لنزها ( به منظور تمركز يا بزرگنمايي ) به درام مي‌تابانند.

 Paper Capacity

حداكثر ميزان كاغذي كه دستگاه كپي در سيني كاغذ نگهداري مي‌كند.

Paper Weights

ضخامت كاغذهايي كه براي استفاده در دستگاه كپي، توصيه مي‌شود.

 Peper Tray

كاست برداشتني كه كاغذهاي سفيد براي كپي گرفتن در آن ذخيره مي‌شوند.

 Photo Mode

قابليت انجام كپي بسيار واضح از تصاوير سايه‌روشن و عكسها.

 Platen

platen يا شيشه نورده، صفحه‌اي شيشه‌اي است كه اسناد براي كپي‌برداري روي آن قرار مي‌گيرند.

  Recuction

كاركردي كه به كاربر اين امكان را مي‌دهد كه اندازه تصوير بر روي كاغذ كپي را كاهش دهد.

 Scan Once Print Many

سيستم اسكن شارپ اسناد را يك بار اسكن كرده و چندين كپي را انجام مي‌دهد. اين سيستم بازدهي را افزايش داده، فرسودگي اضافه را حذف كرده و درجه صداي دستگاه كپي را كاهش مي‌دهد.

  Single Document Feeder

هر وقت كه نياز به كپي‌برداري باشد، بايد سند بصورت دستي داخل مكانيسم تغذيه قرار‌داده‌شود.

  Sorter

وسيله‌اي كه براي تهيه كپي‌ بصورت دسته‌بندي شده به دستگاه كپي اضافه مي‌شود.

  stationary

platen بدون حركت مي‌ماند درحاليكه يك وسيله اسكن داخلي براي كپي‌برداري از سند اصلي حركت مي‌كند. اين ويژگي، دستگاه را از نظر فيزيكي بزرگتر مي‌كند اما به كاربر امكان مي‌دهد كه تغذيه‌كننده سند را اضافه كند.

  Toner

ماده‌اي از جنس پلاستيك-كربن كه تصاوير روي كپي را ايجاد مي‌كند. ظاهر تونر مانند پودر خشك است.

  Warm-Up Time

زماني كه دستگاه كپي پس از روشن شدن براي كار كردن نياز دارد.

  X-Y Zoom

مستقلاً نسبتهاي عمودي و افقي كپي را تغيير مي‌دهد.

  Zoom

حالتهاي افزايش يا كاهش زوم به ميزان 1% توسط كاربر انتخاب مي‌شود. درصدهاي بزرگنمايي (+/-) معمولاً از 65% تا 155% مي‌باشد

  

 صفحه اصلي | فروش دستگاه فتوكپي | فروش مواد مصرفي | فروش فاكس | سرويس و تعميرات | گارانتي | عقد قرارداد | تماس با ما   

آدرس:تهران، خ انقلاب، بین خیابان موسوی و ایرانشهر، پلاک579                 تلفن: 31, 30, 29 - 88312128   -  88861116  
                    
WWW.FARDNEGAR.COM             fardnegar@yahoo.com

© COPYRIGHT 2005 ALL RIGHTS RESERVED کامپیوترعلی